Informasjon

Finner du ikke det du har behov for i nettbutikken? Vennligst kontakt oss, så finner vi en løsning i sammen.

Kjøpsvilkår

 1. Generelt

Følgende betingelser gjelder for Agdersveis AS (selger), dersom ikke annet er skriftlig avtalt mellom partene.

 1. Tilbud og pris

Selger forbeholder seg rett til endring av tilbud, priser og eventuelle rabatter uten varsel. Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Dersom ikke annet er angitt, er priser gitt i tilbud gyldig i 30 dager fra tilbudsdato. Selger tar forbehold om rett til prisjustering på grunn av endrede valutakurser, innkjøpspriser, tollsatser, avgifter, internasjonale råvarepriser eller andre forhold som selger ikke er herre over. Prisene er eksklusiv 25% mva.

 1. Betalingsbetingelser

Ved etablert kredittforhold er våre betalingsbetingelser netto pr. 14 dager fra fakturadato, dersom ikke annet er avtalt. Ved betaling etter forfall forbeholder vi oss retten til å beregne etterskuddsrenter ihht til lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven). 

 1. Levering

Leveringstiden gjelder fra den dato bestillingen er teknisk klarlagt hos selger. Umiddelbart etter at bestillingen er akseptert, skal selger bekrefte ordren, og gjøre oppmerksom på eventuelle avvik i forhold til kjøpers spesifikasjoner, kvantiteter og leveringstid. Leveringstiden er angitt etter beste skjønn og vi tar forbehold om endringer som skyldes forhold utenfor vår kontroll.

Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

Etter oppfordring besørger vi transport samt transportforsikring for kundens regning.

 1. Forsinkelse

Om en leveranse forsinkes eller forhindres på grunn av streik, lockout, blokade, eksport- eller importforbud, uteblitt leveranse fra selgers leverandør, transportvanskeligheter eller andre omstendigheter utenfor selgers kontroll, har selger intet ansvar for en slik forsinkelse. Dette gjelder også om forsinkelsen eller hindringen oppstår ved utgangen av den avtalte leveringstid.

 1. Retur av varer

Retur kan skje kun med samtykke fra Agdersveis AS. Fakturanummer, dato og årsak til retur må oppgis. Varen må være i original stand uten skade av noen art.

Alle produkter i nettbutikken er tilgjengelige om ikke annet er oppgitt. Transportkostnader må regnes som tillegg, og vil bli lagt til på faktura når ordren er sendt fra vårt lager.

Vi har en lang og stolt historie med produksjon av mindre stål- og rørutrustningsprodukter. I samarbeid med våre kunder har vi utviklet, produsert og montert en rekke produkter til industri og privatmarkedet.

Eksempler:

 • Mindre stålrammer, fundamenter, plattformer og tanker
 • Stålbjelker og konstruksjoner til industrianlegg og bygg
 • Reparasjon av kundens produksjons- og driftutstyr

Vår datterbedrift i Litauen har en meget velutrustet maskinpark med bl.a. 9 stykk  CNC maskiner samt utstyr for dreiing, fresing, boring, brenning, plate- og sveisarbeid. Vi kan også varmegalvanisere og produsere i rustfritt og syrefast stål. I Litauen har vi bygget opp kompetanse på produksjons- og logistikksystemer som tilfredsstiller de strengeste krav til kvalitetssikring og logistikk, og kan levere allsidige produkter til svært konkurransedyktige priser.

Eksempler:

 • Trapper og gangveier
 • Konstruksjoner til bygg og anlegg
 • Festemateriell til tele/mobil installasjoner
 • Syrefaste produkter til offshore
 • Fundamenter og konstruksjoner til samferdsel

Agdersveis er en kompetansebedrift med høyt fokus på kvalitet, konkurransedyktige priser og stor leveringsdyktighet. Det gjør oss til en langsiktig og lønnsom samarbeidspartner.
 
Gjennom snart 50 år har Agdersveis tilbudt mekaniske tjenester til industrien, både landbasert og offshore. Samtidig med at behovene har endret seg i markedet, har vi tilpasset våre tjenester og utviklet oss sammen med våre kunder. Utleie av kompetanse er et resultat av denne tilpasningen. Vi sørger for rett mann på rett plass, og utgjør således en viktig ressurs for våre kunder.
 
Har du et behov, finner vi en løsningene sammen!
 
Ved å knytte til oss denne fagkunnskapen i markedet, har det samtidig tilført oss unik kompetanse i vår produksjonslinje ved vår moderne fabrikk i Litauen. Det gjør at vi kan skreddersy løsninger for våre kunder på kort varsel. I sum har dette gjort oss til en naturlig og langsiktig samarbeidspartner for en rekke anerkjente selskaper, både ved å levere kvalifisert kompetanse og mekaniske tjenester.
 

Kontaktinformasjon

AGDERSVEIS AS
 
Bedriftsveien 11
4841 Arendal, Norway

Telefon +47 908 89 701

E-post: kontakt@agdersveis.no

 

Organisasjonsnummer: NO 946 061 808
 
Agdersveis er en del av Otterlei Industries